Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2022. 03. 13. Híreink

Böjt második vasárnapja

Temetés
Elbúcsúztunk Dr. Duray Aladárné sz. Dr. Riha Éva (†93) és Jánosy Béláné sz. Dörnesz Zsuzsanna (†80) testvéreinktől. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
– A mostani hosszú hétvégén gyülekezetünk ifjúsága a budahegyvidéki ifjúsággal közösen Wittenbergbe utazott Molnár Lilla lelkészünk vezetésével. Gondoljunk rájuk imádságban! Isten őrző angyala legyen velük!
– Ma este 18 órától könnyűzenés úrvacsorai istentiszteletet tartunk.
– Nemzeti ünnepünkön (kedden) nem tartunk Nyugdíjas bibliaórát.
– Szerdán 18 órától kezdődik az idei Böjti zenés sorozatunk, melynek első estéjén Pocsaji Miklós ref. lelkipásztor igehirdetéssel, Németh Zsuzsa és Németh Sándor orgonadarabokkal szolgálnak. A sorozat részletes programja az iratterjesztésből szórólapon elvihető.
– Pénteken 16:30-tól „kuckó” (óvodás, kisiskolás hittan), 17 órától Nagyifi és 18:45-től kisifi.
– Szombaton délelőttre a kerti munkák folytatására ismét várjuk a testvéreket!

Egyéb
– Hivatalunk és urnatemetőnk holnap és holnapután zárva tart (márc 14–15.)
– Az ukrajnai háborús helyzetben szenvedők megsegítésére a perselypénz.hu oldalon vagy az Ökumenikus Segélyszervezet számláján keresztül utalhatunk adományokat.
– Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
– Törvényi kötelezettségünknek eleget téve kihelyeztük választói névjegyzékünk tervezetét, kérjük mindenki ellenőrizze és ha szükséges, javítsa adatait.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet, a Credo folyóirat legfrissebb számait, valamint az iratterjesztés egyéb kiadványait.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 21.300,- Ft, Kelenföldön pedig 106.750,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.” (Róm 5,8)