Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2022. 03. 06. Híreink

Böjt első vasárnapja

Temetés
A héten elbúcsúztunk Dr. Pap Béla (†87), Farkas Szabolcs (†80), és Dobos Gábor (†43) testvéreinktől.
Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
– Ma este 18 órakor zárul vesperasorozatunk az év igéje alapján, melyen Gergersen-Labossa György hirdeti az igét.
– Ma 19:30-tól jótékonysági hangverseny lesz a Deák téri templomban, az ukrajnai menekültek megsegítésére.
– Hétfőn 18 órakor FÉK a Magyari utcai gyülekezeti teremben.
– Kedden 10 órától Nyugdíjas bibliaóra a Bocskai úti gyülekezeti teremben.
– Szerdán 16:45-től Bibliaiskola ugyanott.
– Pénteken 17 órától Nagyifi és konfirmációs felkészítés, 19 órától középkör.
– Jövő vasárnap 18 órától könnyűzenés úrvacsorai istentiszteletet tartunk.
– Jövő héten, március 11–15. között gyülekezetünk ifjúsága Wittenbergbe utazik Molnár Lilla lelkészünk vezetésével, a budahegyvidéki ifjúsággal közösen. Gondoljunk rájuk imádságban! Legyen Isten őrző angyala velük!

Egyéb
– Az ukrajnai háborús helyzetben szenvedők megsegítésére a perselypénz.hu oldalon keresztül, vagy az Ökumenikus Segélyszervezet számlaszámára utalhatjuk el adományainkat.
– Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
– Törvényi kötelezettségünknek eleget téve kihelyeztük választói névjegyzékünk tervezetét, kérjük mindenki ellenőrizze és ha szükséges, javítsa adatait.
– A tegnapi szorgos kerti munkák folytatásaként március 19-én délelőtt ismét várjuk a testvéreket közös munkálkodásra!

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet és a Credo folyóirat legfrissebb számait, és az iratterjesztés egyéb kiadványait.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 17 800,- Ft, Kelenföldön pedig 67 200,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja.” (1Jn 3,8b)