Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2022. 02. 06. Híreink

Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap

Temetés
Templomunkban kísértük el utolsó földi útjára Mészáros Ferenc (90) testvérünket. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
– Hétfőn este 18:00 órától FÉK a régi gyülekezeti teremben, 19:00-től XY kört tartunk a tanácsteremben.
– Kedden 10 órakor nyugdíjas bibliaóra, 18 órakor presbiteri ülés, 19:30-tól apakör a régi gyülekezeti teremben.
– Szerdán 16.45-től bibliaiskola a Bocskai úti új gyülekezeti teremben.
– Pénteken 16:00-tól gyülekezeti farsang (tanácsterem), 17 órától nagyifi, 19:00-től pedig középkör és kisifi lesz.
– Jövő vasárnap 18 órakor könnyűzenés úrvacsorás istentisztelet lesz.

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet és a Credo folyóirat legfrissebb számait, és az iratterjesztés egyéb kiadványait.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Kelenföldön 41 790,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége meglátszik rajtad.” (Ézs 60,2)