Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. Óévi és újévi híreink

Alkalmaink
– Ünnepi istentiszteleteink rendjét megtalálják karácsonyi hírlevelünkben, hirdetőtábláinkon, honlapunkon ill. Facebook-oldalunkon is. Újév napján Kelenföldön és Farkasréten is a szokott rendben tartjuk istentiszteleteinket.
– Lelkészi hivatalunk január 2-ig zárva tart. A szokásos rend január 3-án áll vissza.
– Január 6-án, csütörtökön, vízkereszt ünnepén délelőtt 10.30-kor úrvacsorás istentiszteletet, 18 órakor vesperát, 19 órától pedig online imaórát tartunk (jelentkezés Asztalos György presbiter testvérünknél).
– Pénteken 16:30-tól „kuckó” (óvodás, kisiskolás hittan), 18:30-tól az istentiszteleti felolvasók alkalma, 19:00-től pedig kisifi lesz.
– A következő családi istentisztelet január 9-én vasárnap 9:30-kor, könnyűzenés úrvacsorás istentisztelet pedig szintén január 9-én este 6-kor lesz.

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Népmozgalmi adatok – 2020

 Férfi 202120202019201820172016
Keresztelés:1415292950304240
Konfirmáció:2219411981414
Esketés:tiszta:0vegyes: 441219191416
Temetés:2717443637535443

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk ádventi hírlevelünket, a Credo folyóirat legfrissebb számát, a Bibliaolvasó útmutatót, az Evangélikus naptárt, valamint egyéb kiadványainkat.
Jan. 2-ig még tart a gyűjtésünk a kenyai Boáz számára, az iratterjesztés melletti asztalon ajándék- és használati tárgyak, illetve támogatójegy továbbra is vásárolható.

Adományok
Karácsony ünnepének perselypénze (dec 24–26.) Kelenföldön pedig 421.800,- Ft volt.
A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A 2022-es év igéje:
Jézus Krisztus mondja: „Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” (Jn 6,37)