Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. Karácsonyi híreink

A gyülekezet lelkészei és vezetősége nevében áldott ünnepeket kívánunk!

Megemlékezés
Elbúcsúztunk Pintér Mária testvérünktől (†70). Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él!

Alkalmaink
– Ünnepi istentiszteleteinket a szokott rendben tartjuk, melynek rendjét megtaláljuk karácsonyi hírlevelünkben, hirdetőtábláinkon, honlapunkon ill. Facebook-oldalunkon is. Karácsony első napján a 10.30-as istentisztelettel párhuzamosan gyermek-istentisztelet lesz, melyet a templomban közösen kezdünk. Karácsony másnapján örömzenélés lesz.
– Lelkészi hivatalunk december 23-tól január 2-ig zárva tart. A szokásos rend január 3-án áll vissza.
– Óév estéjén 6 órakor tartunk istentiszteletet, 1-jén a szokott rendben 8-kor, 10:30-kor lesz úrvacsorás istentisztelet, 18 órakor pedig esti áhitat, Farkasréten pedig 9-kor istentisztelet.
– Vesperás istentisztelet legközelebb január 6-án, vízkereszt ünnepén este 6 órakor lesz.
– A gyermek- és ifjúsági alkalmak szintén január első hetében folytatódnak. A következő családi istentisztelet január 9-én vasárnap 9:30-kor, könnyűzenés úrvacsorás istentisztelet pedig szintén január 9-én este 6-kor lesz.

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk ádventi hírlevelünket, az Evangélikus Élet magazin, a Credo folyóirat legfrissebb számát, a Bibliaolvasó útmutatót, az Evangélikus naptárt, valamint egyéb kiadványainkat.

Perselypénz
A múlt vasárnap perselypénze Farkasréten 14 200,- Ft, Kelenföldön pedig 78 185,- Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Felhívjuk a figyelmet az idei esztendő egyházfenntartói járulék befizetésének lehetőségére, melyet csekken, átutalással vagy hivatalunkban személyesen tehetünk meg.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

Karácsony ünnepének igéje:
Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. (Jn 1,14)