Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. 12. 19. Híreink

Advent 4. vasárnapja

Temetés
Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útjára Novák Antalné (†85) testvérünket. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él!

Keresztelés
Múlt vasárnap megkereszteltük Ambrus Rajmund kistestvérünket és Szandmann Viktória Henrietta felnőtt testvérünket, aki egyúttal konfirmált is. Isten áldása kísérje őket szeretteikkel együtt!

Alkalmaink
– Ma este lesz a naptári év utolsó vesperája. Legközelebb január 6-án, vízkeresztkor tartunk ilyen esti alkalmat.
– Hétfőn 18.30-tól női kör a Magyari utcai régi gyülekezeti teremben.
– Kedden 10 órakor karácsonyi nyugdíjas bibliaóra.
– Ünnep istentiszteleteinket a szokott rendben tartjuk, melynek rendjét megtaláljuk karácsonyi hírlevelünkben, hirdetőtábláinkon, honlapunkon ill. Facebook-oldalunkon is. A járványhelyzetre való tekintettel december 24-én délelőtt 10.30-kor is tartunk istentiszteletet. Karácsony első napján a 10.30-as istentisztelettel párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, karácsony másnapján örömzenélésre hívjuk testvéreinket. Aki énekesként vagy hangszeresként csatlakozna, ezúttal kérjük, előre jelentkezzen Bence Gábor kántorunknál.
– Ezen a héten zárultak gyermek- és ifjúsági alkalmaink, melyeket január első hetében újra folytatunk. Következő családi istentiszteletünket jan. 9-én vasárnap 9:30-kor tartjuk, könnyűzenés úrvacsorás istentiszteletünket pedig szintén jan. 9-én este 6-kor tartjuk.
– Lelkészi hivatalunk december 23-tól január 2-ig zárva tart. A szokásos rend január 3-án áll vissza.

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk adventi hírlevelünket, az Evangélikus Élet magazin, a Credo folyóirat legfrissebb számát, a 2022-es Bibliaolvasó útmutatót, az Evangélikus naptárt, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnap perselypénze Farkasréten 13 900,- Ft, Kelenföldön pedig 71 790,- Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Felhívjuk a figyelmet az idei esztendő egyházfenntartói járulék befizetésének lehetőségére, melyet csekken, átutalással vagy hivatalunk nyitvatartásakor, személyesen tehetünk meg.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! Az Úr közel! „ (Fil 4,4–5)