Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. 09. 26. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap

Temetés

Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Olescher Tamás (†68) festőművész testvérünket. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él!

Keresztelés
Múlt héten megkereszteltük Bagyinszki Júlia Bíborka és Vincze Viola kistestvéreinket. Isten áldása kísérje őket szeretteivel együtt!

Konfirmáció
A múlt vasárnap volt a júniusról elhalasztott konfirmációi ünnep, melyen tizennégy konfirmandus részesült Isten megerősítő áldásában. Hordozzuk őket továbbra is imádságban!

Alkalmaink
• Ezen a hétvégén gyülekezet ifjúsága Fóton tart csendeshétvégét.
• Hétfőn 19 órától az XY kör alkalma lesz a tanácsteremben.
• Kedden 10 órakor nyugdíjas bibliaórát tartunk az új gyülekezeti teremben, szintén 10 órakor kismamakört a tanácsteremben, 18 órakor pedig presbiteri ülést a tanácsteremben.
• Szerdán 16.45 órakor bibliaiskola lesz az új gyülekezeti teremben.
• Pénteken 16.30-kor kuckó a régi gyülekezeti teremben, 17 órakor nagyifi az új gyülekezeti teremben, 18.30-tól IFA a tárgyalóban, 18.45-től kisifi a gyülekezeti teremben.

Idei áldozati vasárnapunkat jövő vasárnap tartjuk, melyet a gyermek és ifjúsági munka támogatására hirdettünk meg.

Még lehet jelentkezni új konfirmációs csoportba, mely október 8-án kezdi meg felkészülését. Jelentkezni hivatalunkon keresztül vagy a kelenfold@lutheran.hu címen lehet.

Őszi gyülekezeti hétvégénk október 15–17. között lesz, készüljünk örömmel erre az ünnepi találkozásra is.

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet a Márton ládája ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt heti perselypénz Farkasréten 11 000,- Ft, Kelenföldön pedig 79 375,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. (1Jn 5,4)