Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. 08. 15. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap

Házasság
A héten, templomunkban kérték Isten áldását 60 évvel ezelőtt megkötött házasságukra Missura Tibor és Missura Tiborné sz. Ormos Mária testvéreink.
Ugyancsak a héten fogadtak egymásnak örök hűséget Kriston Péter és Sütő-Nagy Sára testvéreink. Isten áldása kísérje őket továbbra is közös életútjukon.

Temetés
Elkísértük utolsó földi útjára Menyhárd Miklós testvérünket. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Megemlékezés
Megemlékezünk Jásdiné Gajárszky Magdolna testvérünkről, akit 10 évvel ezelőtt, 87 éves korában hívott magához teremtője. Temetésén Jakab leveléből szólt Isten igéje, ez adjon erőt emlékező szeretteinek ma is: „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, melyet az Úr megígért az őt szeretőknek.” (Jk 1,12)

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet online áhítatainkra (Nyári igei gondolatok, tíz részes áhítat-sorozat), valamint a Márton ládája ételdobozunkra is, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk Hírlevelünk nyári számát, az Ev. Élet és a Credo folyóirat legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
Az elmúlt két vasárnap offertóriuma Farkasréten 24.200- Ft, Kelenföldön pedig 89.470,-Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.” (1Pt 5,5)