Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. 07. 25. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap

Megemlékezés

Szomorú szívvel, de a feltámadás és a színről-színre látás reménységében emlékezünk meg Németh Zoltánné Edit ill. a 10 évvel ezelőtt elhunyt egyházmegyei és gyülekezeti felügyelőnkről, Dr. Győri Józsefről. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is – él.

Egyéb
• Tegnap volt templomunkban Nagy Szabolcs – volt hatodévesünk – lekészszentelési ünnepe, Szemerei János püpök úr szolgálatával.
• Felhívjuk a figyelmet online áhítatainkra (Nyári igei gondolatok tíz részes áhítat-sorozat), valamint a Márton ládája ételdobozunkra is, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk Hírlevelünk nyári számát, az Ev. Élet és a Credo folyóirat legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnap perselypénze Farkasréten 9.500,- Ft, Kelenföldön pedig 27.705,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.” (Ef 5,8-9)