Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. 07. 18. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap

Keresztelés
Múlt vasárnap megkereszteltük Kováts Bende kistestvérünket. Isten áldása kísérje őt szeretteivel együtt!

Esküvő
A múlt héten fogadtak egymásnak örök hűséget Rajtik Renáta és Molnár Máté László testvéreink. Isten áldása kísérje őket közös életútjukon.

Megemlékezés
A héten elkísértük utolsó földi útjára Jásdi Miklós (73) testvérünket. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is élni fog.

Alkalmaink
• Nagy Szabolcs hatodévesünk ordinációja jövő szombaton 16 órakor lesz templo-munkban. Az ünnepi istentisztelet után szeretetvendégségre hívjuk a gyülekezetet a templomkertbe.
• A Szélrózsa találkozó 25 éves évfordulója alkalmából ünnepi istentiszteletre és piknikre hívjuk a Szélrózsát szeretőket és a találkozó iránt érdeklődőket. Az alkalom a budahegyvidéki evangélikus templomban kezdődik istentisztelettel 10:00-kor, majd a kertben és a templomban folytatódik beszélgetéssel, kézműveskedéssel és koncerttel. A program ingyenes, de az ebéd miatt regisztrációhoz kötött. Az istentisztelet igehirdetője Cserháti Sándor szegedi lelkész lesz.

Egyéb
• Felhívjuk a figyelmet online áhítatainkra (Nyári igei gondolatok áhítat-sorozat), valamint a Márton ládája ételdobozunkra is, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
• Tanácstermünkben még megtekinthető a régi konfirmációs emléklapokból álló kiállítás.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk Hírlevelünk nyári számát, az Ev. Élet és a Credo folyóirat legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnap perselypénze Farkasréten 9.130,- Ft, Kelenföldön pedig 58.175,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek.” (Ef 2,19)