Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. 07. 04. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap

Megemlékezés
Szomorú szívvel, de a feltámadásba vetett reménységgel emlékezünk ma meg a 25 évvel ezelőtt elhunyt Szikora Lászlóné sz.: Kocsondi Alice és az 2 évvel ezlőtt elhunyt Száll Péterné sz.: Kardos Katalin (76†) testvéreinkről. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is.

Keresztelés
A múlt héten megkereszteltük Sólymos Benedek Tamás kistestvérünket. Isten áldása kísérje őt szeretteivel együtt!

Iktatás
Tegnap délután Keczkó Pál esperes beiktatta hivatalába Molnár Lilla megválasztott másodlelkészünket. Isten áldása legyen Lilla életén, szolgálatán gyülekezetünkben!

Alkalmaink
Már most hirdetjük, hogy Nagy Szabolcs hatodévesünk ordinációja július 24-én, 16 órakor lesz templomunkban.

Egyéb
• Felhívjuk a figyelmet online áhítatainkra (Nyári igei gondolatok áhítat-sorozat), valamint a Márton ládája ételdobozunkra is, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
• Tanácstermünkben kiállítás nyílt régi konfirmációs emléklapokból. A kiállítást Schermann Ákos rendezte.
• Hivatalunk nyári nyitvatartása (h-p): 9-12 óra.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk Hírlevelünk nyári számát, az Ev. Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat megújult iratterjesztésünkből.

Perselypénz
A múlt vasárnapi perselypénze Farkasréten 13.200,- Ft, Kelenföldön pedig 31.735,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka.” (Ef 2,8)