Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. 06. 27. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap

Esküvő

A múlt héten fogadtak egymásnak örök hűséget Dobos Anna és Gál Ádám Attila testvéreink. Isten áldása kísérje őket közös életútjukon.

Alkalmaink
• Ma a délelőtti kelenföldi istentiszteleten megemlékezünk imádságban a 80 esztendővel ezelőtt (1941. június 28-án) meggyilkolt lelkészünkről, Szántó Róbertről.
• Ma 16 órakor svéd nyelvű istentisztelet lesz az új gyülekezeti teremben.
• Szerdán 18 órakor presbiteri ülést tartunk a tanácsteremben.
• Jövő szombaton 17 órakor Keczkó Pál esperes beiktatja hivatalába Molnár Lilla megválasztott másodlelkészünket. Az ünnepi istentiszteleten köszöntőt mond: Dr. Fabiny Tamás püspök. Az iktatási szertartás után a templomkertbe várjuk a gyülekezetet szeretetvendégségre! Erre örömmel fogadjuk a sütemény felajánlásokat!
• Már most hirdetjük, hogy Nagy Szabolcs hatodévesünk ordinációja július 24-én 16 órakor lesz templomunkban.

Egyéb
• Felhívjuk a figyelmet online zenés áhítatainkra, valamint a Márton ládája ételdobozunkra is, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
• Tanácstermünkben kiállítás nyílt régi konfirmációs emléklapokból. A kiállítást Schermann Ákos rendezte.
• Hivatalunk nyári nyitvatartása (h-p): 9-12 óra.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk Hírlevelünk nyári számát, valamint egyéb kiadványainkat. Megjelent Fabiny Tibor Isten maszkjai – Luther olvasása közben című könyve, mely szintén kapható iratterjesztésünkben.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénze Farkasréten 9.000,- Ft, Kelenföldön pedig 35,705,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.” (Gal 6,2)