Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. 06. 20. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap

Konfirmáció
A múlt héten tartottuk meg a tavaly kétszer is elhalasztott konfirmációi ünnepet, ahol huszonnégy konfirmandus részesült Isten megerősítő áldásában. Hordozzuk őket továbbra is imádságban!

Alkalmaink
• Holnap 17 órakor katechetikai, 18 órakor hittantáboros megbeszélés lesz a templomkertben.
• Jövő vasárnap a délelőtti istentiszteleten megemlékezünk imádságban a 80 esztendővel ezelőtt (1941. június 28-án) meggyilkolt lelkészünkről, Szántó Róbertről.
• Jövő vasárnap, 16 órakor svéd nyelvű istentisztelet lesz az új gyülekezeti teremben.
• Már most hirdetjük, hogy Molnár Lilla iktatása július 3-án 17 órakor, Nagy Szabolcs ordinációja pedig július 24-én 16 órakor lesz templomunkban.

Egyéb
• Felhívjuk a figyelmet online zenés áhítatainkra, valamint a Bocskai úti bejáratunk mellett található Márton ládája ételdobozunkra is, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
• Tanácstermünkben kiállítás nyílt régi konfirmációs emléklapokból. A kiállítást Schermann Ákos készítette elő és rendezte.
• A holnapi naptól (aug. 31-ig) hivatalunk 9-12 óra között tart nyitva.

Iratterjesztés
• A testvérek figyelmébe ajánljuk Hírlevelünk nyári számát, az Ev. Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat.
• Tegnapelőtt jelent meg Fabiny Tibor Isten maszkjai – Luther olvasása közben című könyve, mely szintén kapható iratterjesztésünkben.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénze Farkasréten 14 800,- Ft, Kelenföldön pedig 142 250,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Jézus mondja: Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” (Lk 19,10)