Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. 06. 13. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 2.vasárnap

Keresztelés
A múlt héten megkereszteltük Petrovay Borbála és Tamás, Kónya Gréta Kamilla, Vaskó-Nagy Nelli és Ádám kistestvéreinket. Isten áldása kísérje őket szeretteikkel együtt!

Megemlékezés
Elkísértük utolsó földi útjára Rácsok Károly (88) testvérünket. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
Jövő vasárnap, a fél 11-es istentisztelet lesz Nagy Szabolcs lelkészjelültünk vizsga-istentisztelete. Vendégünk lesz: Szemerei János püspök és Pángyánszky Ágnes egyetemi docens (EHE).

Egyéb
– Felhívjuk a figyelmet online zenés áhítatainkra. valamint a Bocskai úti bejárat mellett található Márton ládája ételdobozunkra is, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
– Tanácstermünkben kiállítás nyílt régi konfirmációs emléklapokból. A kiállítást előkészítette és rendezte: Schermann Ákos.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Ev. Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnap perselypénze Farkasréten 9.000,- Ft, Kelenföldön pedig 82.890,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Jézus Krisztus mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)