Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. 06. 06. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap

Keresztelés
A múlt héten megkereszteltük Bence Piroska Ina kistestvérünket. Isten áldása kísérje őt szeretteivel együtt!

Megemlékezés
Nyolc évvel ezelőtt tért haza Teremtőjéhez Szentpétery Csaba testvérünk, aki idén lenne 90 éves. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
• Ma este 6 órakor tartjuk a Fővárosi Protestáns Kántorátus évadzáró alkalmát, melyhez ismét csatlakoznak az idén 25 éves együttes korábbi tagjai is. Igét hirdet Gáncs Tamás.
• Pénteken 18 órakor Ifi, 19 órakor a Középkör tartja évadzáró alkalmát.
• Szombaton 10 órakor Bibliakuckó lesz a kertben, és konfirmációs főpróba a templomban.
• Jövő vasárnap lesz a tavaly kétszer is elhalasztott konfirmáció ünnepe (Konfirmáció 2020). Kérjük, hogy az ültetéssel kapcsolatban vegyék figyelembe munkatársaink instrukcióit. A konfirmandusok először, mi pedig szintén újra vehetünk úrvacsorát. Jövő vasárnap a reggel 8 órakor és este 18 órakor kezdődő istentiszteleten is kiszolgáltatjuk az oltári szentséget. Imádkozzunk konfirmandusainkért, családjaikért!
• Két hét múlva lesz Nagy Szabolcs lelkészjelültünk vizsgaistentisztelete. Vendégünk lesz Szemerei János püspök és Pángyánszky Ágnes egyetemi docens (EHE).

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet online zenés áhítatainkra. valamint a Márton ládája ételdobozunkra is, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Ev. Élet és a Credo folyóirat legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 6.800,- Ft, Kelenföldön pedig 78.820,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Jézus Krisztus mondja: Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el.” (Lk 10, 16)