Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. 05. 30. Híreink

Szentháromság ünnepe

Keresztelés
A múlt héten megkereszteltük Rozgits Hanna kistestvérünket.
Isten áldása kísérje őt szeretteivel együtt!

Megemlékezés
A héten elkísértük utolsó földi útjára Kósa Zsuzsa (80) és Móró Gézáné Reuss Zsófia testvéreinket.
Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
• A mai vasárnapon lelkészválasztó közgyűlést tartunk a 10.30-as istentisztelet után templomunkban. A másodlelkészi állásra (gyermek és ifjúsági munka fókusszal) az egyetlen jelölt Molnár Lilla lelkésznő.
• Csütörtökön szülői értekezlet lesz a konfirmandusok szüleinek (K2021, zoom).
• Jövő vasárnap, június 6-án este 6 órakor tartjuk a Fővárosi Protestáns Kántorátus évadzáró alkalmát, melyhez ismét csatlakoznak az idén 25 éves együttes korábbi tagjai is. Igét hirdet Gáncs Tamás.

Egyéb
• Felhívjuk a figyelmet online zenés áhítatainkra, a „Kelenföldi bibliakuckó” online gyermekbibliakörünkre (amit szombatonként osztunk meg), amelyet június 12-én majd egy „élő” kuckóval zárunk.
• Felhívjuk a figyelmet a Bosckai úti bejáratunk mellett található „Márton ládája” ételdobozunkra is, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Ev. Élet és a Credo folyóirat legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat.

Adományok
A pünkösdi ünnep perselypénze Farkasréten 52.600,- Ft, Kelenföldön pedig 81 485,- Ft volt.
Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

Szentháromság ünnepének igéje:
„Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.” (2 Kor 13,13)