Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. 05. 23. Híreink

Pünkösd ünnepe

Megemlékezés
Elkísértük utolsó földi útjára Solymos István Lajosné sz. Újhelyi Lívia (†77), Borza György (†59), Dr. Gaál Ferenc (†84), Miszlai József (†77) és Fekete József (†79) testvéreinket. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
• Szerdán 18 órakor az online bibliakör utolsó részében a Kolossé levél 4. fejezete kerül elénk. A zoomos linket az alkalom előtt kiküldjük gyülekezeti listáinkra. A belépéshez előzetes regisztrációra nincs szükség.
• Csütörtökön szülői értekezlet lesz a konfirmadsok szüleinek (K2020, zoom).
• Pénteken 17 órakor templomunkban veszünk végső búcsút Kósa Zsuzsa testvérünktől, gyülekezetünk hűséges tagjától, presbiterétől, a számvevőszék elnökétől. Isten adjon vigasztalást minden gyászolónak!
• Ugyancsak pénteken 18 órától online Ifióra.
• Szombaton 10 órakor konfirmációs előkészítő a tanácsteremben.
Jövő vasárnap lelkészválasztó közgyűlést tartunk a 10.30-as istentisztelet után templomunkban. A másodlelkészi állásra (gyermek és ifjúsági munkaterület fókusszal) az egyetlen jelölt Molnár Lilla lelkésznő. A választói névjegyzéket kihelyeztük az iratterjesztési asztalra átnézésre. A közgyűlést Keczkó Pál esperes vezeti.

Várjuk a gyermekek jelentkezését napközis hittantáborunkba, melyet augusztus 23–27. között tartunk épületegyüttesünkben.

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet online zenés áhítatainkra, a „Kelenföldi bibliakuckó” online gyermekbibliakörünkre (amit szombatonként osztunk meg), valamint a Bocskai úti bejháratunk mellett található „Márton ládája” ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Ev. Élet és a Credo folyóirat legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat.

Perselypénz
A múlt heti perselypénz 67.160,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

Pünkösd ünnepének igéje:
„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel – mondja a Seregek Ura.” (Zak 4,6)