Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Elnökségi közlemény a templomok újranyitásáról

A Püspöki Tanács javaslata alapján, a járványhelyzet javulásának köszönhetően, a gyülekezet elnöksége – a három lelkész teljes egyetértésével – úgy döntött, hogy május 2-tól újra tart jelenléti istentiszteleteket a szokott rendben kelenföldi templomunkban. Rövidített liturgiával, kevés énekléssel, az úrvacsora mellőzésével hirdetjük meg az alkalmainkat. 
A farkasréti templomunkban, a református gyülekezettel egyeztetve, velük összhangban, május 23-tól (pünkösd ünnepe) nyitjuk meg a templomajtót, és tartunk újra istentiszteletet.
A korábban elfogadott járványügyi szabályok természetesen érvényben maradnak: távolságtartás, kötelező maszkhasználat, kézfertőtlenítés a bejáratnál. A templom előterében kihelyezett asztalon található íven biztosítjuk a regisztráció lehetőségét is.
Kérjük, hogy mind ebben, mind az ültetési rendben kérjék munkatársaink pontos útmutatását a helyszínen.
Zenés áhítatokat továbbra is megosztunk minden vasárnapon és ünnepnapon. 
A kelenföldi bibliakuckó továbbra is várja a gyerekeket minden szombaton online.  
Hétközi alkalmainkat továbbra is online tartjuk a tanév végéig.


Erős vár a mi Istenünk!

Dr. Gáncs Tamás igazgatólelkész
Szepesfalvy Ákos felügyelő