Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. 02. 14. Híreink

Ötvened vasárnapja

Alkalmaink
• Ma este tartjuk vespera-sorozatunk záróalkalmát. A Fővárosi Protestáns Kántorátus fennállásának 25 évéért hálát adó sorozat keretében 18 órakor lelkészünk, Gáncs Tamás hirdeti Isten igéjét.
• Szerdán folytatódik négy részes online bibliakör sorozatunk Jónás könyvéről zoomos formában. A belépésre alkalmas linket az alkalom előtt megosztjuk.
• Pénteken 18 órától online Ifióra lesz.
• Szombaton 10 órakor konfirmációs óra lesz, este 19 órakor a konfi+ csapat tartja soron következő alkalmát zoomon keresztül.

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet online zenés áhítatainkra, valamint a Bocskai úti bejárat mellett található „Márton ládája” ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk kiadványainkat.

Adományok
A múlt heti perselypénz 30.805,- Ft volt. Mai adományainkkal a Fővárosi Protestáns Kántorátus működését támogatjuk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Jézus azután maga mellé vette a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az Emberfiáról megírtak.” (Lk 18,31)