Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. 02. 07. Híreink

Hatvanad vasárnapja

Keresztelés – Konfirmáció
Megkereszteltük Tost Nándor Pál felnőtt testvérünket, aki egyúttal konfirmációi áldásban is részesült. Isten áldása kísérje őt szeretteivel együtt!

Alkalmaink
• Ma este folytatódik vespera-sorozatunk. A Fővárosi Protestáns Kántorátus fennállásának 25 évéért hálát adó sorozat keretében 18 órakor lelkészünk, Blázy Árpád hirdeti Isten igéjét.
• Szerdán folytatódik négy részes online bibliaóra sorozatunk Jónás könyvéről zoomos formában. A belépésre alkalmas linket az alkalom előtt osztjuk meg.
• Pénteken 18 órától online Ifióra, 19 órakor online Középkör lesz.

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet online zenés áhítatainkra, valamint a Bocskai úti bejárat mellett található „Márton ládája” ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát és egyéb kiadványainkat.

Adományok
A múlt heti perselypénz 33.930,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket.” (Zsolt 3,15)