Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. 01. 31. Híreink

Hetvened vasárnapja

Megemlékezés

Múlt héten kísértük el utolsó földi útjára Károlyi Józsefné sz. Vörös Gabriella (68†) testvérünket.
Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is élni fog.

Alkalmaink
• A Lepramissziói Világnap alkalmából ma délután 4 órakor ünnepi istentisztelet lesz templomunkban.
• Szintén ma este folytatódik vespera-sorozatunk.
A Fővárosi Protestáns Kántorátus fennállásának 25 évéért hálát adó sorozat keretében 18 órakor Kézdy Péter piliscsabai lelkész hirdeti Isten igéjét.
• Szerdán indul négy részes online bibliaóra sorozatunk Jónás könyvéről zoomon keresztül. A belépésre alkalmas linket az alkalom előtt küldjük a bibliakörre jelentkezőknek.
• Pénteken 18 órától online Ifiórát tartunk.

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet online zenés áhítatainkra, valamint a Bocskai úti bejárat mellett található „Márton ládája” ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát, a 2021-es bibliaolvasó Útmutatót, valamint a Jóbbal a karanténban és az Épüljetek fel lelki házzá című kiadványainkat.

Adományok
Az elmúlt vasárnap perselypénze 23.115,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket.” (Dán 9,18c)