Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. 01. 24. Híreink

Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap

Alkalmaink
• Pénteken 18 órától online Ifióra lesz.
• A mai napon négy részes vespera-sorozat indul templomunkban.
A Fővárosi Protestáns Kántorátus fennállásának 25 évéért hálát adó sorozat keretében ma este 6 órakor Hokker Zsolt espereshelyettes, budafoki lelkész hirdeti Isten igéjét.
• Jövő vasárnap a fél 11-es istentiszteleten iktatjuk be Bagi Tamás testvérünket presbiteri tisztségébe.
• Szintén jövő vasárnap a Lepramissziói Világnap alkalmából istentisztelet lesz 16 órakor templomunkban

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet online zenés áhítatainkra, valamint „Márton ládája” ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát, a 2021-es bibliaolvasó Útmutatót, valamint a Jóbbal a karanténban és az Épüljetek fel lelki házzá című kiadványainkat.

Adományok
A múlt vasárnapi perselypénz 35.385,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Áron véttetek meg: ne legyetek emberek rabszolgái!” (1 Kor 7,23)