Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. 01. 17. Híreink

Vízkereszt ünnepe utáni 2. vasárnap

Temetés
Elkísértük utolsó földi útjára Radvány Béla (†79) testvérünket.
Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
• Pénteken 18 órától online Ifióra.
• Jövő vasárnap négy részes vespera-sorozat indul templomunkban.
A Fővárosi Protestáns Kántorátus fennállásának 25 évéért hálát adó sorozat keretében este 6 órakor Hokker Zsolt espereshelyettes hirdeti Isten igéjét.

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet online zenés áhítatainkra, valamint „Márton ládája” ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve.

Imádságban gondoljunk az ökumenikus imahétre, melyet a járványhelyzet miatt online tartunk meg Újbudán. Hétfőtől-vasárnapig egy-egy felekezet lekésze osztja majd meg gondolatait. A linkeket minden nap már délelőtt közzé tesszük online felületeinken. Részletek szórólapon az iratterjesztő asztalról elvihetők!

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint a Jóbbal a karanténban és az Épüljetek fel lelki házzá című kiadványainkat.

Adományok
A Vízkereszt ünnepe és az azt követő vasárnap offertóriuma összesen 39.115,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.” (Jn 1,16)