Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2021. Újévi híreink

December 31. – karácsony ünnepe utáni 2. vasárnap (január 3.)

Keresztelés
A múlt héten megkereszteltük Gáncs Dorka kistestvérünket. Isten áldása kísérje őt szeretteivel együtt!

Alkalmaink
• Január 6-án, vízkereszt ünnepén délelőtt fél 11-kor és este 18 órakor tartunk ünnepi istentisztelet. Vespera e nap estéjén lesz újra.
• Január 8-án ifióra és a középkör sorozata, melyeket ezúttal is online tartunk (Zoomos videokonferencia-beszélgetéssel).
• Felhívjuk a figyelmet online zenés áhítatainkra is, melyeket Youtube- csatornánkra töltünk fel vasárnap reggelente, a linket megosztjuk online felületeinken.

Egyéb
• Felhívjuk a figyelmet a „Márton ládája” ételdobozunkra is, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
• Lelkészi hivatalunk január 4-től szokott rendben tart nyitva (9–13 óra).

Népmozgalmi adatok – 2020

   FérfiΣ 2020Σ 2019Σ 2018Σ 2017Σ 2016
Keresztelés:16132950304240
Konfirmáció:101981414
Esketés:tiszta: 2vegyes: 101219191416
Temetés:23133637535443

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb száma mellett az Útmutatót (560,- ill. 790,- Ft) az Evangélikus naptárt, valamint lelkészeink által írt Jóbbal a karanténban című új kiadványunkat (2500,- Ft) és Bencze Imre Épüljetek fel lelki házzá című templomjárók kézikönyvét (1000,- Ft).

Perselypénz
Karácsony ünnepének perselypénze (december 23–27.) 226 320,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A 2021-es év igéje:
Jézus Krisztus mondja: „Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36)