Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2020. Karácsonyi híreink

Szenteste – karácsony utáni vasárnap

Alkalmaink
• Dec. 24-én 10.30, 14.00, 16.00 órakor, karácsony ünnepén 8.00, 10.30, 18.00 órakor, karácsony 2. napján 8.00, 10.30 órakor, vasárnap pedig a szokott rend szerint tartunk istentiszteleteket éneklés és úrvacsoraosztás mellőzésével.
• A következő vespera január 6-án, vízkereszt ünnepén lesz. (Addig az esti istentiszteleteket esti rend szerint tartjuk.)
• Felhívjuk a figyelmet online zenés áhítatainkra, melyeket Youtube- csatornánkra töltünk fel, a linket megosztjuk online felületeinken.

Egyéb
• Felhívjuk a figyelmet a „Márton ládája” ételdobozunkra is, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
• Lelkészi hivatalunk a két ünnep között december 28. és 29-én (hétfőn–kedden) lesz nyitva 9–13 óra között.

Iratterjesztés
Megjelent adventi hírlevelünk, mely elvihető az iratterjesztési asztalról. Megérkezett az Útmutató (560,- ill. 790,- Ft) és az Evangélikus Naptár is. A testvérek figyelmébe ajánljuk továbbá az Evangélikus Élet legfrissebb száma mellett a lelkészeink által írt és a most megjelent Jóbbal a karanténban című új kiadványunkat (2500,- Ft) valamint Bencze Imre Épüljetek fel lelki házzá című templomjárók kézikönyvét (1000,- Ft).

Perselypénz
Az elmúlt vasárnap perselypénze 48 685,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Felhívjuk a figyelmet az idei egyházfenntartói járulék befizetésének lehetőségére, melyet csekken, átutalással, a perselypenz.hu oldalon vagy hivatalunk nyitva tartásakor, személyesen tehetünk meg december 31-ig.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

Karácsony ünnepének igéje
Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. (Jn 1,14)