Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2020. 12. 20. Híreink

Advent 4. vasárnapja

Alkalmaink
• Szerdán 18 órától lesz Ajándékok Ádvent Királyától című zenés ádventi sorozatunk záró alkalma templomunkban. Németh Zsuzsa orgonajátéka mellett Molnár Lilla tart rövid igemagyarázatot.
• Szenteste (10.30., 14.00., 16.00), karácsony ünnepén (8.00, 10.30., 18.00) illetve karácsony 2. napján (8.00, 10.30) ünnepi istentiszteleteket tartunk az éneklés és úrvacsoraosztás mellőzésével. Szenteste és karácsony első napjára előzetes regisztrációt kérünk a testvérektől, melynek határideje december 20. Kérjük, hogy a frekventált ünnepi istentiszteleteken az ülésrenddel a biztoságos távolságtartást legyenek szívesek betartani.
• Közzétesszük online zenés áhítatainkat is saját Youtube-csatornánkon, így senki sem marad lelki táplálék nélkül, aki nem tud eljönni a templomba. A linkeket megosztjuk online felületeinken.

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet a Bocskai úti bejárat mellett található „Márton ládája” ételdobozunkra is, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
Megjelent az ádventi Hírlevelünk, mely elvihető az iratterjesztési asztalról. Megérkezett az Útmutató (560,- ill. 790,- Ft) és az Evangélikus naptár is.
A testvérek figyelmébe ajánljuk továbbá az Evangélikus Élet legfrissebb száma mellett a lelkészeink által írt és a most megjelent Jóbbal a karanténban című új kiadványunkat (2500,- Ft) valamint Bencze Imre Épüljetek fel lelki házzá című templomjárók kézikönyvét (1000,- Ft).

Adományok
Az elmúlt két vasárnap és a szerdai áhitatok perselypénze 75.455,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Felhívjuk a figyelmet az idei esztendő egyházfenntartói járulék befizetésének lehetőségére, melyet csekken, átutalással, a perselypenz.hu oldalon vagy hivatalunk nyitva tartásakor, személyesen tehetünk meg.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! Az Úr közel!” (Fil 4, 4-5)