Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2020. 12. 06. Híreink

Advent 2. vasárnapja

Keresztelő
Múlt vasárnap részesült a keresztség szentségében Barát Áron kistestvérünk.
A Mindenható Isten áldása kísérje őt szeretteivel együtt!

Alkalmaink
• Szerdán 18 órától folytatódik Ajándékok Ádvent Királyától című zenés ádventi sorozatunk templomunkban. A Közel zenekar szolgálata mellett hatodévesünk, Nagy Szabolcs a második ajándékról, a Békességről tart rövid igemagyarázatot.
• Pénteki online alkalmaink: 18 órától Ifióra, 19 órától Középkör.
• Felhívjuk a figyelmet online zenés áhítatainkra is, melyeket Youtube-csatornánkra töltünk fel vasárnap reggelente, a linket megosztjuk online felületeinken.

Egyéb
• Jövő vasárnap du. 15 órától templomunk ad helyet a Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közössége által szervezett ökumenikus Betlehemi láng átadó ünnepségnek.
• Felhívjuk a figyelmet a „Márton ládája” ételdobozunkra is, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.
• A járványügyi helyzetre való tekintettel a szentesti és karácsony első napi istentiszteleteinkre előzetes regisztrációt kérünk a testvérektől. (részletek külön)

Iratterjesztés
Megjelent az ádventi Hírlevelünk, mely elvihető az iratterjesztési
asztalról. A testvérek figyelmébe ajánljuk Bencze Imre Épüljetek fel lelki házzá című templomjárók kézikönyvét, mely 1000,- Ft-os áron kapható.

Perselypénz
A múlt vasárnap perselypénze 44.835,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Felhívjuk a figyelmet az idei esztendő egyházfenntartói járulék befizetésének lehetőségére, melyet csekken, átutalással vagy hivatalunk nyitva tartásakor, személyesen tehetünk meg. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.” (Lk 21,28)