Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2020. 11. 29. Híreink

Advent első vasárnapja

Temetés
Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útjára Horváth Józsefné sz. Kovács Ildikó (†78) testvérünket (megeml. 10.30).
Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
• Szerdán 18 órától kezdődik Ajándékok Advent Királyától című zenés adventi sorozatunk templomunkban. Németh Sándor kántortestvérünk orgonaszolgálata mellett az első ajándékról, az Örömről Blázy Árpád tart rövid igemagyarázatot.
• Pénteken 18 órától online Ifióra lesz.
• Jövő vasárnap mutatkoznak be a 10.30-as istentiszteleten új konfirmandusaink (rendhagyó formában).
• Felhívjuk a figyelmet online zenés áhítatainkra is, melyeket Youtube-csatornánkra töltünk fel vasárnap reggelente, a linket megosztjuk online felületeinken.

Egyéb
A „Márton ládája” ételdobozunkba várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba leadva.

Iratterjesztés
Szeretettel ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint Épüljetek fel lelki házzá címmel megjelent Bencze Imre lelkészünk templomjárók kézikönyvét, mely 1000,- Ft-os áron kapható.

Adományok
Az elmúlt vasárnap perselypénze 41.875,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Felhívjuk a figyelmet az idei esztendő egyházfenntartói járulék befizetésének lehetőségére, melyet csekken, átutalással, a „perselypenz.hu” oldalon bankkártyával vagy hivatalunk nyitva tartásakor, személyesen tehetünk meg.
Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
„Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas.” (Zak 9,9b)