Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2020. 11. 15. Híreink

Az egyházi esztendő utolsó előtti (reménység) vasárnapja

Temetés
• Elkísértük utolsó földi útjára Kovács Györgyné sz. Guts Márta (†82) és Liska Sándorné sz. Hutter Ibolya (†81) testvérünket.
Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Alkalmaink
•Online formában pénteken 16 órától Ifióra, 18 órától lakásifi.
•Jövő vasárnap, örök élet vasárnapján, név szerint emlékezünk meg az előző egy évben előre ment testvéreinkről – mécsesmeggyújtással.
• A templomi istentiszteleteket éneklés és úrvacsoraosztás nélkül tartjuk meg, továbbra is közvetítünk online zenés áhítatainkat, melyeket Youtube-csatornánkra töltünk fel vasárnap reggelente, a linket megosztjuk online felületeinken.

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet a „Márton ládája” ételdobozunkra is, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
Testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát, valamint Épüljetek fel lelki házzá címmel megjelent Bencze Imre szeretett lelkészünk templomjárók kézikönyve, mely 1000,- Ft-os áron kapható.

Perselypénz
A múlt vasárnap perselypénze Farkasréten 4.900,- Ft, Kelenföldön pedig 35.055,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Isten áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje:
„Mindannyiunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé.” (2 Kor 5,10)