Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2020. 09. 27. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap

Temetés
Elkísértük utolsó földi útjára Czunyi Sándorné sz. Varga Irma (78†), Stráner Zoltán (81†) és Dr. Nagy Kornél (67†) testvéreinket.
Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.

Keresztelő
Tegnap részesült a keresztségben Pusztay Jázmin kistestvérünk.
A Mindenható Isten áldása kísérje őt szeretteivel együtt!

Esküvő
Az múlt héten fogadtak egymásnak örök hűséget Decmann Ábel és Sági Viktória testvéreink.
A Mindenható áldása kísérje őket közös életútjukon!

Alkalmaink
• Kedden 10 órakor Kismamakör a templomkertben.
• Pénteken 16 órakor Ifióra, 18 órakor Lakásifi.
• Jövő vasárnap 10.30-kor gyermek-istentiszteletet is tartunk a templomkertben.
• Szintén jövő vasárnap a 10.30-as istentisztelet után, 11.30-kor megismételt képviselő testületi ülést tartunk, ahol SZMSZ-módosítások mellett új kántor és új ifjúsági munkatárs megválasztására is sor kerül.
• Felhívjuk a figyelmet online zenés áhítatainkra, melyeket Youtube-csatornánkra töltünk fel vasárnap reggelente, a linket megosztjuk online felületeinken.

Egyéb
Felhívjuk a figyelmet a „Márton ládája” ételdobozunkra, melybe várjuk az adományokat a ládába helyezve vagy hivatali időben a lelkészi hivatalba.

Iratterjesztés
A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát, mely az iratterjesztési asztalon található.

Perselypénz
A múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 10.715,- Ft, Kelenföldön pedig 39.505,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.
Isten áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje:
„Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” (2 Tim 1,10)