Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2020.06.07. Híreink

Szentháromság ünnepe

Megemlékezés (márc. 15. – jún. 6.)

– Mai záró imádságunkban emlékezünk meg azon testvéreinkről, akiktől március 15. óta búcsúztunk el: Fander Éva (95), Demény Ottóné sz.: Pálfalvy Erzsébet (94), Pós Dezsőné sz.: Mészáros Blanka (93), Dr. Kovács Dezső (93), Gáncs Aladárné sz.: Hybl Klára (92), Czeiter Györgyné sz.: Nagy Katalin (84), Kutasi Pálné sz.: Füleki Irén (82) és Czifferi Béla testvéreinktől. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg.

Keresztség – konfirmáció

– Felnőttkeresztségben és konfirmációban részesült Szóka Ágnes testvérünk. Isten áldása kísérje őt szeretteivel együtt.

Esküvő

– Az elmúlt héten Isten áldásával erősítették meg közös életútjukat Vághelyi Gábor és Szóka Ágnes testvéreink templomunkban. A Mindenható Isten áldása kísérje őket további életútjukon!

Alkalmaink

 – A járványhelyzetre való tekintettel hétközi alkalmaink továbbra sem lesznek megtartva.

– Gyülekezeti listáinkon, Facebook-oldalunkon a jövő héten is folytatódik Jób könyvének lelkészeink általi magyarázata.

– Jövő vasárnap a szokott időpontokban lesznek istentiszteleteink. A fél 11-es istentisztelettel párhuzamosan a templomkertbe hívjuk hittanosainkat és a gyermekeket, hogy egy rövid szabadtéri gyermekistentisztelettel zárják a tanévet.

– Továbbra is folytatódnak online zenés áhítataink, melyeket Youtube-csatornánkra töltünk fel, a linket pedig megosztjuk online felületeinken.

Perselypénz (márc. 15. – jún. 6.)

– Köszönetet mondunk az elmúlt majd három hónap perselypénzért, melynek túlnyomó része utalással, valamint az e-perselyen keresztül érkezett: 691 000,- Ft. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! (2Kor 13,13)