Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Elnökségi tájékoztatás a lelkészválasztásról

Szeretett gyülekezet!

A presbitérium 2020. február 11-i ülésén tudomásul vette a másodlelkészi állás megüresedését és a három felügyelőt delegálta az öttagú lelkészjelölő bizottságba. A bizottság több lelkészt megkeresett, ennek eredményeképpen ABC-sorrendben Bence Győző és Molnár Lilla vállalta a jelöltséget. A bemutatkozó prezentációt a két jelöltről a bizottság elnöke, Bak Péter eljuttatta a gyülekezet elnökségének. A terv az volt, hogy ezt a március 24-re  összehívott presbitérium tárgyalja meg.

A veszélyhelyzet kihirdetése miatt, egyházvezetőink felhívásának megfelelően, a testületi ülést nem tartottuk meg, és a lelkészválasztási folyamatot is határozatlan időre felfüggesztettük. A presbiteri levelezőlistán a prezentációt megosztottuk, és kértük a presbitertársak véleményét a folytatást illetően. 

A levelezés során támogatást nyert a gyülekezet két parókuslelkésze által közösen jegyzett javaslat, mely szerint a következő tanévre Molnár Lilla személyében félállású beosztott lelkészt kérünk Fabiny Tamás püspök úrtól. Lilla személye folytonosságot és biztonságot jelent (Lilla negyedállásban, megbízással most is végzi Márti szolgálatát 2020 februárjától), és lehetőséget ad a gyülekezetnek hosszú távú elképzelések végiggondolására. 

Amint lehetséges, a lelkészválasztási folyamatot folytatjuk, ezt jeleztük mindkét jelöltnek (természetesen akkor újabb jelöltek is képbe kerülhetnek). A gyülekezet vezetése a presbiterek állásfoglalásait komolyan véve úgy érezte, ez az átmeneti helyzet segítené a leghatékonyabban a kelenföldi szolgálatokat ebben a minden szempontból összetett helyzetben. 

Az előbbiek fényében kértük Fabiny Tamás püspök urat, hogy Molnár Lilla lelkésznő személyében félállású beosztott lelkészt kapjon a kelenföldi gyülekezet határozott időre, 2020. szeptember 1-től 2021. június 30-ig. Püspök úr támogatta a kérésünket, és hozzájárult Lilla félállású beosztott lelkészi szolgálatához.

Legyen Isten gazdag áldása Lilla szolgálatán közösségünkben, gyülekezetünk javára és Isten dicsőségére!

Imádkozzunk gyülekezetünkért, egyházunkért és mindazokért, akiknek most a leginkább szüksége van a segítségünkre!

Erős vár a mi Istenünk!

Gáncs Tamás, Szepesfalvy Ákos

a gyülekezet elnöksége