Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Tájékoztatás lelkészjelölésről

Presbitériumunk 2020. február 11-én, kedden ülésezett, amelyen törvényi kötelezettségének eleget téve esperesünk elnökletével megállapította a másodlelkészi állás megüresedést, jegyzőkönyvbe vette a távozó lelkészt még megillető javadalmakat, megállapította a választói névjegyzék törvény szerint évenkénti felülvizsgálatának szükségességét, megszövegezte a másodlelkészi állás díjlevelét és megválasztotta a lelkészjelölő bizottságba az egyházközség részéről delegált küldötteket.

A presbitérium a jelölőbizottságba egyhangúlag a három felügyelőt – Szepesfalvy Ákost, Harmati Bélát és Pap Kinga Marjattát– választotta. Kérjük a testvéreket, hogy javaslataikkal keressék bátran elsősorban valamelyik bizottsági tagot – személyesen, telefonon vagy e-mailben –, vagy akár lelkészeinket is.

A lelkészi állások harmadik lelkésszel történő betöltése komoly anyagi megterhelést is jelent gyülekezetünknek, mert a lelkészeink javadalmazásának emelése mellett egy szolgálati lakás és annak közüzemi díjainak biztosítását is finanszírozni kell, ezek együttesen éves szinten mintegy 4 millió forint többletkiadás jelentenek.

Kérjük, hogy testvérek imádságaikban is hordozzák gyülekezetünk és szolgálattevőink sorsát, és ennek a kérdésnek a megoldását is.

A 2020. évi áldozati vasárnapot a március 1-i vasárnapra hirdetjük meg, idén a lelkészlakások felújítási munkáinak a támogatása lesz a cél. Az erről szóló felhívást hamarosan küldjük.

Isten áldása legyen valamennyi munkálkodásunkon és felelősségvállaló adakozásunkon is.

.

A presbitérium a jelölőbizottságba egyhangúlag a három felügyelőt – Pap Kinga Marjattát, Harmati Bélát és Szepesfalvy Ákost – választotta. Kérjük a testvéreket, hogy javaslataikkal keressék bátran elsősorban valamelyik bizottsági tagot – személyesen, telefonon vagy e-mailben –, vagy akár lelkészeinket is.

A lelkészi állások harmadik lelkésszel történő betöltése komoly anyagi megterhelést is jelent gyülekezetünknek, mert a lelkészeink javadalmazásának emelése mellett egy szolgálati lakás és annak közüzemi díjainak biztosítását is finanszírozni kell, ezek együttesen éves szinten mintegy 4 millió forint többletkiadás jelentenek.

Kérjük, hogy testvérek imádságaikban is hordozzák gyülekezetünk és szolgálattevőink sorsát, és ennek a kérdésnek a megoldását is.

A 2020. évi áldozati vasárnapot a március 1-i vasárnapra hirdetjük meg, idén a lelkészlakások felújítási munkáinak a támogatása lesz a cél. Az erről szóló felhívást hamarosan küldjük.
Isten áldása legyen valamennyi munkálkodásunkon és felelősségvállaló adakozásunkon is.