Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2020.02.23. Híreink

Ötvenedvasárnap

Megemlékezés

– Az elmúlt héten búcsúztunk el Lám István (76) testvérünktől. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg.

Alkalmaink

– Kedden 10 órától bibliaóra az új gyülekezeti teremben.

– Szerdán, 18 órakor a Kis Káté – nagy kérdések című hatrészes sorozatunk következő előadása lesz az új gyülekezeti teremben. Témánk a Miatyánk lesz, előadónk ezúttal Gáncs Tamás.

– Pénteken 17 órakor kisifi, 17.30-tól a Kelenzöld workshopjára az új gyülekezeti teremben, 18.30-kor pedig az istentiszteleti felolvasók alkalma az irodában.

– Jövő vasárnap 9.30-tól családi istentisztelet is tartunk.

– Jövő vasárnapon tartjuk idei áldozati vasárnapunka, melyről a hivatalos levelet kiküldtük a héten. A gyűjtés célja a három lelkészlakás felújítása.

– Böjti zenés ökumenikus sorozatunk március 11-én kezdődik Jakab böjtje – a mi böjtünk címmel.

Iratterjesztés

– A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát, ill. egyéb kiadványainkat.

Offertórium

– Az offertórium Farkasréten 9 690,- Ft, a kelenföldi közös istentiszteleté pedig 38 055,- Ft volt.  Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje: Jézus azután maga mellé vette a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az Emberfiáról megírtak.” (Lk 18,31)