Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2020.02.09. Híreink

Hetvenedvasárnap

Keresztelés

– A múlt héten megkereszteltük Gáncs Martin Gábriel kistestvérünket. Isten áldása kísérje őt szeretteivel együtt!

Megemlékezés

– Az elmúlt héten búcsúztunk el Dr. Szemessy Tiborné sz. Keresztkuti Janka (91) és Dr. Szapár Endréné sz.: Oszterland Irén (83) testvéreinktől. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg.

Alkalmaink

– Ma este 18 órakor zárul a Nikodémus találkozásai című vesperasorozat. Igét hirdet Kovács Áron evangélikus lelkész a Fővárosi Protestáns Kántorátus szolgálatával. Hetvenedvasárnap egyben a kántorátus alapításának évfordulója, amelyen hálát adunk ezért a templomunkban 24 éve zajló szolgálatért.

– Holnap, hétfőn 18 órától a férfikörön New York-i élménybeszámoló; vallásmegoszlás New Yorkban címmel Dr. Gáspár Zoltán testvérünk tart vetített képes előadást. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

– Kedden 10 órától bibliaóra az új gyülekezeti teremben, kismamakör a gyülekezeti teremben, 18 órától presbiteri ülés a tanácsteremben.

– Szerdán 16.45-kor a bibliaiskola az új gyülekezeti teremben.

– Pénteken 16 órakor gyülekezeti farsang a tanácsteremben, 19 órától középkör az új gyülekezeti teremben.

– Szombaton 9 órától játékos gyülekezeti hittan az új gyülekezeti teremben.

– Jövő vasárnap fél 11-kor közös istentiszteletre hívjuk a testvéreket (ezen a napon 8 és 18 órakor nem tartunk istentiszteletet), ezt követően lehetőség nyílik kávézásra, beszélgetésre a tanácsteremben. Aki teheti, egy kis süteménnyel járuljon hozzá az asztalközösséghez. Előre is köszönjük!

Iratterjesztés

– A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet és a Credo folyóirat legfrissebb számát, ill. egyéb kiadványainkat.

Offertórium

– Az offertórium Farkasréten 9 960,- Ft, Kelenföldön 78 500,- Ft volt.  Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje: Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. (Dán 9,18c)