Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2020.01.26. Híreink

Vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnap

Megemlékezés

– Az elmúlt héten búcsúztunk templomunkban Dr. Csaba Lászlóné sz.: Rigó Erzsébet (84) testvérünktől. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg.

Alkalmaink

– Kedden 10 órától bibliaóra lesz az új gyülekezeti teremben.

– Szerdán 16.45-kor folytatódik a bibliaiskola az új gyülekezeti teremben.

– Pénteken 17 órakor kisifi.

– Jövő vasárnap 9.30-tól családi istentiszteletet is tartunk, ill. este 18 órától folytatódik a Nikodémus találkozásai című vesperasorozat. Igét hirdet Kovács Áron evangélikus lelkész a Fővárosi Protestáns Kántorátus szolgálatával.

Egyéb

– Ma délután 16 órától lesz a leprások világnapjának ünnepi alkalma az újpesti baptista templomban. Minden érdeklődőt hívnak és várnak.

– Február 1-én, szombaton 10 órától hitmélyítő csendesnap lesz a zuglói evangélikus templomban. Részletes program a hirdetőtáblán.

Iratterjesztés

– A testvérek figyelmébe ajánljuk gyülekezeti falinaptárunkat (990,- Ft), a 2020-as Útmutatót, az Evangélikus Élet legfrissebb számát, az Evangélikus naptárt, a Napi ige című új áhítatos könyvet, a Luther-naptárt ill. egyéb kiadványainkat.

Offertórium

– Az offertórium Farkasréten 3 400,- Ft, Kelenföldön 69 900,- Ft volt.  Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk.  Ezúton köszönjük meg azt a 150 000,- Ft-os adományt, mely szeretetszolgálatunk támogatására Dr. Csaba Lászlóné sz.: Rigó Erzsébet (84) testvérünk végrendelete szerint érkezett pénztárunkba. Isten áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje: Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek Isten országában. (Lk13,29)