Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

Tájékoztatás lelkészi lemondásról

Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy gyülekezetünk másodlelkésze, Dr. Blázy Árpádné 2020. január 7-én lemondott lelkészi állásáról.

A tegnapi napon [január 8-án] hosszan ülésezett a kibővített elnökség, amely részletesen megtárgyalta Dr. Blázy Árpádné felmondását és annak következményeit. Márti kérésére a 30 napos felmondási idő lépett életbe, ami 2020. február 6-ig tart. Eddig az időpontig Márti minden eddigi feladatát ellátja. 2020. február 7-től életbe lép az új lelkészi beosztás, melyet a törvényeknek megfelelően az igazgatólelkész készít el, konzultálva parókus lelkésztársával, bevonva a kibővített elnökséget is. Az új beosztásba helyettes lelkész(ek) bevonása is szükséges, mivel Márti egy teljes állásnyi munkát tesz le.   
A lelkészi állás megüresedésére vonatkozó törvényi előírásokat figyelembe véve, az elnökség február 11-ére hívja össze a presbitériumot testületi ülésre, mely hivatott döntéseket hozni a lelkészi állás betöltésére vonatkozó eljárást illetően, megválasztva az új szabályozás szerint öt tagú lelkészjelölő bizottság három gyülekezeti küldött tagját.
Márti most vasárnap [január 12-én] személyesen jelenti be felmondását a fél 11-es istentiszteleten. 
A kibővített elnökség szomorúan vette tudomásul Márti döntését, és a tegnapi napi igéket komolyan véve, közös fohásszal is elcsöndesedve, kérte Isten gazdag áldását további életére, szolgálatára. 
Kérjük, hordozzuk együtt imádságban gyülekezetünk életét, jövőjét!

Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban! Erős vár a mi Istenünk!

Blázy Árpádné
Blázy Árpád
Gáncs Tamás
Harmati Béla
Pap Kinga Marjatta
Sulyok Petra
Szepesfalvy Ákos

Budapest-Kelenföld, 2020. január 9.