Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2019.12.22–26. Híreink

Advent 4. vasárnapja és karácsony

Keresztelő:

– Az elmúlt héten megkereszteltük Kiss Molly kistestvérünket. Isten áldása kísérje őt és szeretteit.

Temetés:

A héten búcsúztunk el Karsa Lászlóné sz: Liska Márta (81) testvérünktől. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg.

Alkalmaink:

– Ünnep istentiszteleteinket a szokott rendben tartjuk, melynek rendjét megtaláljuk karácsonyi hírlevelünkben, hirdetőtábláinkon, honlapunkon ill. Facebook-oldalunkon is. Szokott módon a karácsony első napi gyermekistentisztelet a 10.30-as istentisztelettel párhuzamosan, az örömzenélés pedig karácsony másnapján lesz (gyülekezés 9.15-kor a karzaton).

– Hirdetjük, hogy lelkészi hivatalunk holnap, december 23-án, a két ünnep között decemberben 27-én és 30-án, januárban pedig 2-án és 3-án tart nyitva. A szokásos rend január 7-étől áll vissza.

Iratterjesztés:

– A testvérek figyelmébe ajánljuk gyülekezeti hírlevelünk karácsonyi számát (elvihető!), gyülekezeti falinaptárunkat (990,- Ft), az Evangélikus Élet legújabb számát, a 2020-as Bibliaolvasó útmutatót, Evangélikus naptárt, a Napi ige című új áhítatos könyvet, a Luther-naptárt és a Kelenföldi asztalok körül című gyülekezeti ill. egyéb kiadványainkat.

Offertórium:

– Múlt vasárnapi perselypénz Farkasréten 15 400,- Ft, Kelenföldön pedig 97 215,- Ft volt. Felhívjuk a figyelmet az idei esztendő egyházfenntartói járulék befizetésének lehetőségére, melyet az esztendő végéig csekken, átutalással vagy hivatalunk nyitva tartásakor, személyesen tehetünk meg. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje: Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! Az Úr közel! (Fil 4,4–5)