Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2019.12.01. Híreink

Ádvent első vasárnapja

Felnőtt konfirmáció:

– Az elmúlt héten konfirmációi bizonyságtételt tett templomunkban Bencze Dávid felnőtt testvérünk. Isten áldása kísérje őt – szeretteivel együtt.

Alkalmaink:

– Ma du. 15 órakor ádventi hangversenyt ad templomunkban a Chopin kórus, valamint az Újbuda Ezüstkar. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak!

– Ugyancsak ma du. 16.30 órakor lesz az Allee bejáratánál a kerületi ádventi gyertyagyújtás, melyen igei gondolatokkal Blázy Árpád képviseli gyülekezetünket.

– Holnap 19 órától a fiatal felnőttek tartják ádventi összejövetelüket.

– Kedden délelőtt 10 órától bibliaóra, 19.30-tól apakör a gyülekezeti teremben.

– Szerdán 18 órától kezdődik idei zenés ádventi sorozatunk templomunkban, melyen Jakab Béla óbudai lelkész hirdeti Isten igéjét.

– Csütörtökön 18 órától imaóra a gyülekezeti teremben.

– Pénteken kisifink megtekinti az Evangélikus Múzeum cipszer kiállítását. Találkozás 16.30-kor a múzeum előtt.

– Szombaton 16 órától lesz a konfirmációs oktatás következő alkalma.

– Jövő vasárnap 10(!) órakor ünnepeljük farkasréti templomunk szentelésének 25. évfordulóját. Igét hirdet Kovács Mihály ny. református esperes. A liturgiában a Fővárosi Protestáns Kántorátus szolgál.

Iratterjesztés:

– A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet legújabb számát, a 2020-as Bibliaolvasó Útmutatót, Evangélikus Naptárt, a Nap Ige című új áhítatos könyvet, a Luther-naptárt, a Kelenföldi asztalok körül című gyülekezeti kiadványunkat, Ittzés Szilvia: Tanárnő, kérem! című új könyvét és egyéb kiadványainkat.

Offertórium:

– A múlt vasárnap perselypénze Farkasréten 16 400,- Ft, Kelenföldön pedig 73 100,- Ft volt. Felhívjuk a figyelmet az idei esztendő egyházfenntartói járulék befizetésének lehetőségére, melyet csekken, átutalással vagy hivatalunk nyitva tartásakor, személyesen tehetünk meg. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje: Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zak 9,9b)