Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2019.10.06. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap

Keresztelő:

  • Az elmúlt héten megkereszteltük Inotai Zsófia kistestvérünket. Legyen Isten áldása kistestvérünk és családja életén!

Alkalmaink:

Ma este 18 órakor a finn Viipurin Lauluveikot férfikórus tart hangversenyt templomunkban, igét hirdet: Jakko Rantasalo.

  • Kedden délelőtt 10 órától bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben, és Kismamakörre hívjuk a kismamákat a hittanterembe. 18 órától a Kelenzöld sorozat záróalkalma lesz a tanácsteremben.
  • Szerdán 16.45 órakor bibliaiskola a gyülekezeti teremben.
  • Pénteken 17 órától kisifi, 19 órától középkör a gyülekezeti teremben,
  • Szombaton szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket 9 órára egy nagytakarításra
  • Október 18. és 20. között tartjuk idei őszi gyülekezeti hétvégénket, melynek részletes programja megtalálható szórólapon az iratterjesztési asztalon. Október 18-án, 17 órakor Keczkó Pál esperes felszenteli új gyülekezeti helyiségünket (Bocskai úti alagsor).
  • Gyülekezeti hétvégénk ünnepi záróebédjére felajánlásokat várunk. Az erre kijelölt ívet az iratterjesztési asztalon találhatjuk meg.

Iratterjesztés:

  • Ajánljuk a testvérek figyelmébe az őszi gyülekezeti hírlevelünk (nem postázzuk ki), az Evangélikus Élet és a Credo folyóirat legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat!

Egyéb:

  • A tanácsteremben megtekinthetjük Tóth Sándor (†) textilművész testvérünknek, gyülekezetünk egykori hűséges tagjának Átmenet című emlékkiállítását.

Offertórium:

  • Az elmúlt vasárnap perselypénze Farkasréten 12 110,- Ft, Kelenföldön 76 540,- Ft volt. Felhívjuk a figyelmet az idei esztendő egyházfenntartói járulék befizetésének lehetőségére, melyet csekken, átutalással vagy hivatalunk nyitva tartásakor, személyesen tehetünk meg. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt.

A hét igéje így szól: Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt.” (Zsolt 145,15)