Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2019.06.30. Híreink

Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap

1. Esküvő

– Tegnap fogadtak örök hűséget egymásnak templomunkban Sárga Nóra és Viola Kristóf testvéreink. Isten áldása kísérje őket közös életútjukon!

2. Alkalmaink

– Kedden 10 órára várjuk a nyugdíjas bibliakör tagjait a gyülekezeti terembe.

– Csütörtökön 18 órakor imaóra a gyülekezeti teremben.

3. Iratterjesztés

– Örömmel jelezzük, hogy megjelent gyülekezeti hírlevelünk nyári száma, melyet nem postázunk, ezért ki-ki legyen szíves az iratterjesztésből magával vinni! Ajánljuk továbbá az Ev. Élet legfrissebb számát és egyéb kiadványainkat.

4. Offertórium

– Az offertórium Farkasréten 15 620,- Ft, Kelenföldön pedig 40 425,- Ft volt. A mai vasárnapon a gyógykezeltetés címen meghirdetett országos kötelező offertóriumra gyűjtjük a perselypénzt. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:

Jézus mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28)