Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2019.06.16. Híreink

Szentháromság ünnepe

1. Keresztelés

– Az elmúlt héten megkereszteltük Gönczi Tamás és Gönczi Péter, Bagi Ábel, Berlik Csanád István, Berlik Bodza Klára, Berlik Bianka Nóra, Berlik Bíborka Ilona és Berlik Zétény Attila kistestvéreinket. Isten áldása kísérje őket szeretteikkel együtt!

2. Megemlékezés

– A feltámadás reménységével búcsúztunk Marosvölgyi Jánosné sz.: Hagyits Katalin (†) testvérünktől. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg!

3. Alkalmaink

A három királyok címmel holnaptól kezdődik idei napközis hittantáborunk. Gondoljunk imádságban is erre a táborra!

– Hétfő este 18.30-kor lesz a női kör évzáró alkalma.

– Kedden 10 órára várjuk a nyugdíjas bibliakör tagjait a tanácsterembe(!).

– Jövő vasárnap szószékcsere lesz a budaörsi gyülekezettel. Nálunk a 10:30-as istentiszteleten Endreffy Géza, budaörsi lelkész fog igét hirdetni, az ott 10 órakor kezdődő istentiszteleten pedig lelkészünk, Blázy Árpád.

4. Iratterjesztés

Örömmel jelezzük, hogy megjelent gyülekezeti hírlevelünk nyári száma, melyet nem postázunk, ezért ki-ki legyen szíves az iratterjesztésből magával vinni! Ajánljuk továbbá az Ev. Élet legfrissebb számát, valamint egyéb kiadványainkat.

5. Offertórium

– Az offertórium Farkasréten 17 820,- Ft, Kelenföldön pedig 114 820,- Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Legyen Isten áldása az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje: Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet! (Ézs 6,3)