Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2019.02.17. Hirdetés

Hetvenedvasárnap

1. Keresztelés

– Az elmúlt vasárnap megkereszteltük Baló Samu kistestvérünket. Isten áldása kísérje őt szeretteivel együtt!

2. Temetés

A feltámadás reménységével búcsúztunk Varga Józsefné szül.: Enisz Mária (†90) és Katona Jánosné szül.: Gömöry Erzsébet (†87) testvéreinktől (megeml.: 8 ill. 10.30 óra). Szombaton 11 órakor lesz egykori óvodánk első vezetőjének, Csordás Zoltánné, szül.: Tóth Olga, Olgi néni (†93) temetése templomunkban. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg!

3. Alkalmaink

– Ma este 18 órakor lesz „Ami a két nap előtt történt” című négy részes vesperasorozat utolsó alkalma, Koczor Tamás ev. lelkész és a Fővárosi Protestáns Kántorátus szolgálatával.

– Hétfőn 18.30-tól női kör a gyülekezeti teremben.

– Kedden délelőtt 10 órától nyugdíjas bibliakör a gyülekezeti teremben, 16 órától konfirmációs oktatás ugyanott.

– Szerdán délután 16.45-től bibliaiskola a gyülekezeti teremben.

– Pénteken 17 órakor kisifi a gyülekezeti teremben.

4. Iratterjesztés

– Szeretettel ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát és az egyéb kiadványokat.

5. Offertórium

– Az elmúlt vasárnapi perselypénze Farkasréten 13.000,- Ft, Kelenföldön pedig 43.745,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje:Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. (Dán 9,18)