Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2019.02.10. Hirdetés

Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap

1. Keresztelés

– Az elmúlt vasárnap megkereszteltük Babics Léda kistestvérünket. Isten áldása kísérje őt szeretteivel együtt!

2. Alkalmaink

– Ma este 18 órakor folytatódik Ami a két nap előtt történt című négyrészes vesperasorozat Koczor Tamás ev. lelkész és a Fővárosi Protestáns Kántorátus szolgálatával. 

– Hétfő este 19 órakor a férfikör alkalmán Mawasala Mbela Fabien kongói verbita szerzetes lesz vendégünk, aki Kongóról, az ottani keresztyénségről és saját szerzetes rendjéről tart vetített képes előadást. Minden kedves érdeklődőt (s nem csak a férfiakat!) hívunk és várunk!

– Kedden délelőtt 10 órától nyugdíjas bibliakör a hittanteremben és kismamakör a gyülekezeti teremben, 16 órától konfirmációs oktatás.

– Szerdán délután 16.45-től bibliaiskola a gyülekezeti teremben.

– Pénteken 17 órakor a kisifi, 18 órakor pedig a lakásifi összejövetele.

3. Iratterjesztés

– Szeretettel ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát és az egyéb kiadványokat. 

4. Offertórium

– Az elmúlt vasárnapi perselypénze Farkasréten 11 300,- Ft, Kelenföldön pedig                ,- Ft volt. Mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje:Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad.(Ézs 60,2)