Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2018.12.23–26. Hirdetés

Ádvent 4. vasárnapja – Karácsony ünnepe

 

  1. Temetés

– A múlt héten búcsúztunk Horvay Gusztáv (†63) (Megeml: 10.30 óra) testvérünktől. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg!

  1. Alkalmaink

– Ünnepi istentiszteleti rendünket megtalálható karácsonyi hírlevelünkben, hirdetőtábláinkon, honlapunkon és Facebook-oldalunkon.

– Karácsony ünnepén, 25-én a 10.30-as istentisztelettel párhuzamosan gyermekistentiszteletet is tartunk. Érkezés a gyermekekkel a templomba.

– Karácsony másodnapján a 10.30-as istentiszteleten örömzenélés lesz. Akik, szívesen bekapcsolódnak az énekkar szolgálatába, azokat 9.15-re várjuk a karzatra.

– A két ünnep között a lelkészi hivatal december 27-én lesz nyitva (9–13 óráig), január 2-tól pedig a szokott rendben.

– December 31-én,  óév este a Bocskai úton 18 órától tartunk istentiszteletet. Január 1-jén a szokott vasárnapi rend szerint tartjuk istentiszteleteinket.

  1. Iratterjesztés

– Szeretettel ajánljuk kiadványainkat: a karácsonyi hírlevelünket (nem postázzuk, istentiszteleti rend hibás), a 2019-es gyülekezeti falinaptárunkat (990.-Ft), 2019-es cserkésznaptárunkat, a Kelenföldi asztalok körül címmel megjelent új könyvünket (3.500.- Ft), emellett az Ev. Életet, a 2019-es Bibliaolvasó útmutatót, az Evangélikus naptárt és az egyéb kiadványokat.

  1. Offertórium

– A múlt vasárnap perselye Farkasréten 12.700,- Ft, Kelenföldön 115.415,- Ft volt. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt.

– Köszönetet mondunk mindazoknak, akik már rendezték az idei, 2018-as évre szóló egyházfenntartói járulék befizetését! Aki ezt esetleg még nem tette volna meg, az december 31-ig még pótolhatja (akár utalással, akár személyesen a lelkészi hivatalban). Áldozatvállalásukat előre is köszönjük!

  1. Egyéb

– Az új egyházi esztendőben szeretnénk „örökbe adni” vasárnaponként oltárunkat egy-egy olyan családnak, amely – kifejezve gyülekezetünk iránti áldozatvállalását – szívesen vállalná a virágdíszítést. Az iratterjesztésben lévő ívre lehet feliratkozni, vagy ebbéli szándékunkat jelezhetjük a lelkészeknél, egyházfinál. Az ünnepi virágdíszítésért köszönet dr. Pataky Balázsnénak.

 

Karácsony igéje:

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. (Jn 1,14)