Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2017. december 24–26. Hirdetés

2017. december 24–26. Karácsony

1. Temetés
– Az elmúlt héten búcsúztunk el Dr. Dobos Gáborné sz. Kozma Lilly (†74) testvérünktől (Megeml.:18.00(!)). Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!
2. Alkalmaink:
– Ünnepi istentiszteleti rendünket megtaláljuk karácsonyi Hírlevelünkben, hirdetőtábláinkon, honlapunkon és Facebook oldalunkon.
– Karácsony ünnepén, 25-én a 10.30-as istentisztelettel párhuzamosan gyermek istentisztelet is tartunk. Kérjük a szülőket, hogy a templomba érkezzenek gyermekeikkel.
– Karácsony másod napján a 10.30-as istentiszteleten örömzenélés lesz. Kérjük azokat, akik szívesen bekapcsolódnak az énekkar szolgálatába, 9.30-ra érkezzenek a próbára.
– December 31-én, Óév napján Farkasréten 9 órakor, a Bocskai úton pedig a szokott rendben 8-kor, 10.30-kor és este 18 órától tartunk istentiszteletet. Január 1-jén ugyancsak a szokott vasárnapi rend szerint tartunk istentiszteleteket.
3. Iratterjesztés
– A testvérek figyelmébe ajánljuk az Evangélikus Élet ünnepi számát, karácsonyi Hírlevelünket (elvivős!), a 2018-as évi gyülekezeti naptárunkat (990,- Ft), a 2018-as évi Bibliaolvasó Útmutatót, Evangélikus Naptárt és egyéb kiadványainkat.
4. Egyéb:
– (December 24–25, KF): Azok a gyermekek, akik még nem kaptak karácsonyi ajándékcsomagot, az iratterjesztési asztalról magukkal vihetik!
– A két ünnep között a lelkészi hivatal zárva tart, január 2-tól pedig a szokott rendben lesz nyitva.
– Köszönjük minden kedves testvérünknek, akik már rendezték a 2017-es évi egyházfenntartói járulék befizetését! Aki ezt esetleg még nem tette volna meg, az december 31-ig pótolhatja, akár utalással, akár személyesen a lelkészi hivatalban. Áldozatvállalásukat előre is köszönjük!
5. Offertórium
– Az elmúlt vasárnap offertóriuma Farkasréten 31.570,- Ft, Kelenföldön 158.835,- Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

Karácsony igéje:
Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. (Jn 1,14)