Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2017. december 17. Hirdetés

2017. december 17. Ádvent 3. v.

1. Keresztelő – konfirmáció
– Az elmúlt vasárnap négy felnőtt testvérünk konfirmálkodott: Agócs Helga, Bali Cecília, Csépány Nikoletta és Dencsi Tibor, akik közül hárman a keresztségben is részesültek. Isten hozta őket gyülekezetünkben, a Mindenható áldása kísérje további életüket és Családjukat!

2. Temetés
– Az elmúlt héten búcsúztunk el Stráner-Kenessey Frigyes (†37) és Dr. Szabó Sándor (†89) testvéreinktől (Megeml.:10.30). Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg!

3. Alkalmaink
– Kedden 18 órától kerül sor az idei munkatársi karácsonyunkra a tanácsteremben.
– Zsoltárok az Eljövendőről címmel szerdán 18 órától folyatódik az Ádventi zenés sorozatunk templomunkban. Igét hirdet Péter Zoltám budavári lelkész. A program szórólapon elvihető az iratterjesztésből.
– Karácsonyi ünnepi istentiszteleti rendünk megtalálható: a hirdetőtábláinkon, a Hírlevelünkben, honlapunkon és Facebook oldalunkon is.

4. Egyéb
– Köszönjük minden kedves testvérünknek, akik már rendezték a 2017-es évre szóló egyházfenntartói járulék befizetését! Aki ezt esetleg még nem tette volna meg, az december 31-ig pótolhatja, akár utalással, akár személyesen a lelkészi hivatalban. Áldozatvállalásukat előre is köszönjük!

5. Iratterjesztés
Szeretettel ajánljuk a karácsonyi Hírlevelünket (nem postázzuk), a 2018-as Gyülekezeti naptárunkat (990.-Ft) valamint megújult iratterjesztésünket, benne a Bibliaolvasó Útmutatót.

6. Offertórium
A múlt vasárnapi offertórium Farkasréten 13.400,- Ft, Kelenföldön pedig 67.885,- Ft volt. Ma országos gyűjtés keretében az üldözött közel és közép keleti keresztyének megsegítésére gyűjtünk. Isten áldása kísérje az adakozókat és az adományokat egyaránt!

A hét igéje:
Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Az Úr jön hatalommal. (Ézs 40,3.10)