Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2017. szeptember 24. Hirdetés

2017. szeptember 24. Szentháromság ünnepe u. 15. v.

1. Keresztelés
– Az múlt héten megkereszteltük Kovács Zsófia kistestvérünket. Isten áldása kísérje a megkeresztelt gyermeket szeretteivel együtt!

2. Megemlékezés
– Elkísértük utolsó födi útjára Sass Jánosné sz.: Tavassy Hajnalka (†86), Szöllősi Lajosné sz.: Szecsei Mária (†81) és dr. Eiler Erzsébet (†81) testvéreinket. Ma emlékezünk meg továbbá a 6 éve elhunyt Draskóczy Mihály testvérünkről is (10.30, Kelenföld). „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg.”

3. Alkalmaink
– Ma 18 órakor magyar–angol nyelvű vespera lesz templomunkban, melyen vendégeink lesznek a norvégiai mørei egyházkerület egyházzenészei, köszöntést mond Fabiny Tamás püspök.
– Heti alkalmainkat a szokott rendben tartjuk, melynek részleteit megtaláljuk a hirdetőtáblákon.
– Elkezdődött a konfirmációi oktatás, ideje keddenként 16.00(!) órától a gyülekezeti teremben.
– Pénteken 18.30-kor az Isten-tiszteleti felolvasók havi bibliaórája az irodában.
– Jövő vasárnap 9.30-kor reformációi családi istentiszteletet is tartunk.

4. Iratterjesztés
– Szeretettel ajánljuk az iratterjesztés kiadványait.

5. Offertórium
– A múlt vasárnap perselypénze Farkasréten 12.980,- Ft, Kelenföldön pedig 48.080,- Ft volt. A mai adományainkkal gyülekezetünket támogatjuk. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.
(1Pt 5,7)