Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2017. július 30. Hirdetés

2017. július 30. Szentháromság ünnepe u. 7. v.

1. Temetés
Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Osvald Zoltán (†86) testvérünket. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg.

2. Alkalmaink
– Holnap délelőtt 10 órától nyugdíjas Bibliakör lesz a gyülekezeti teremben.
– csütörtökön 18 órától imaórát tartunk szintén a gyülekezeti teremben

3. Iratterjesztés

– Szeretettel ajánljuk az Evangélikus Élet legfrissebb számát, Hírlevelünk nyári számát (melyet nem postázunk) és egyéb kiadványainkat.

4. Offertórium

– A múlt vasárnap perselypénze Farkasréten 10.200,- Ft, Kelenföldön pedig 27.125,- Ft volt. A mai vasárnapi adományaink gyülekezetünk céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje: Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. (Ef 2,19)