Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet - Hol vagyunk

2017. július 23. Hirdetés

2017. július 23. Szentháromság ünnepe u. 6. v.

1. Esküvő
– Tegnap fogadtak templomunkban egymásnak örök hűséget Baky Zsolt és Demeter Dóra testvéreink. Isten áldása kísérje őket közös életútjukon!

2. Temetés
Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Tomcsányi Gábor László (†91) testvérünket. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg.

3. Alkalmaink
– Holnap délelőtt 10 órától nyugdíjas Bibliakör lesz a gyülekezeti teremben.

4. Iratterjesztés

– Szeretettel ajánljuk Hírlevelünk nyári számát (melyet nem postázunk) és egyéb kiadványainkat.

5. Offertórium

– A múlt vasárnap perselypénze Farkasréten 15.500,- Ft, Kelenföldön pedig 34.900,- Ft volt. A mai vasárnapi adományaink gyülekezetünk céljait szolgálja. Isten áldása legyen az adakozókon és az adományokon egyaránt!

A hét igéje:
Így szól az Úr, a te Teremtőd:
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
(Ézs 43,1)